Skriv ut den här sidan

Influensavaccination till 28/2

Vaccination mot influensa och pneumokocker

Personer som har ökad risk för att bli allvarlig sjuk, eller få komplicerande sjukdomar av influensa erbjuds gratis vaccination, enligt nedanstående:

 • Ålderspensionärer, det vill säga personer som fyllt, eller fyller, 65 år under 2017.

 • Omfattar boende utomför Stockholms län, asylsökande och tillståndslösa.
 • Personer, oavsett ålder, med någon av följande kroniska sjukdomar:
  • Kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
  • Astma (för barn- och ungdom gäller svår astma (grad 4) med funktionsnedsättning)
  • Kraftigt nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom eller medicinering)
  • Kronisk lever- eller njursvikt
  • Instabil diabetes mellitus
  • Extrem fetma (störst risk vid BMI > 40) eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
  • Flerfunktionshinder hos barn.
  • Vaccination av gravida görs lämpligen i vecka 18–20 efter att genomförd ultraljudsundersökning. Vaccination redan under tidig graviditet rekommenderas hos gravida med samtidig kronisk risksjukdom enligt ovan.

Om du inte ingår i någon av kampanjens riskgrupper får du bekosta vaccinationen själv.