Skriv ut den här sidan

Influensavaccin

Vaccination mot influensa och pneumokocker

Personer som har ökad risk för att bli allvarlig sjuk, eller få komplicerande sjukdomar av influensa erbjuds gratis vaccination, enligt nedanstående:

 • Ålderspensionärer, det vill säga personer som fyllt, eller fyller, 65 år under 2016.

 • Omfattar boende utomför Stockholms län, asylsökande och tillståndslösa.
 • Personer, oavsett ålder, med någon av följande kroniska sjukdomar:
  • Kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
  • Astma (för barn- och ungdom gäller svår astma (grad 4) med funktionsnedsättning)
  • Kraftigt nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom eller medicinering)
  • Kronisk lever- eller njursvikt
  • Instabil diabetes mellitus
  • Extrem fetma (störst risk vid BMI > 40) eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
  • Flerfunktionshinder hos barn.
  • Vaccination av gravida görs lämpligen i vecka 18–20 efter att genomförd ultraljudsundersökning. Vaccination redan under tidig graviditet rekommenderas hos gravida med samtidig kronisk risksjukdom enligt ovan.

Om du inte ingår i någon av kampanjens riskgrupper får du bekosta vaccinationen själv.

Senast ändrad: 2017-03-01