Skriv ut den här sidan

Mår du dåligt?

Hos oss arbetar Marie psykoterapeut och Mikaela psykolog.

  • Känner du dig deprimerad och inget är roligt längre?
  • Är du mycket orolig för något utan att kunna kontrollera denna oro?
  • Får du panikattacker?
  • Har du slutat göra sådant du egentligen mår bra av?
  • Grubblar du för mycket?
  • Sover du mycket dåligt?
  • Är du så stressad att det blir svårt gå till jobbet?
  • Har du svåra minnen som plågar dig?
  • Har du råkat ut för något som fått dig må dåligt: hemma, på jobbet eller någon annanstans? Har du efter detta börjat få ännu mer problem hemma på jobbet med din självkänsla eller kärleksrelation?


Om du svarar ja på en eller flera av dessa frågor kan du få hjälp av oss.
Vi erbjuder enskilda samtal samt även gruppverksamhet. 

Det är naturligt att vi har det svårt någon gång i livet. Svårigheterna uppstår automatiskt när vi inte hinner bearbeta jobbiga upplevelser och fastnar i jobbiga känslor/tankar samt inte riktigt lever på ett sätt som vi mår bra av.

Vi erbjuder hjälp med att komma igång och leva normalt igen, samt hjälp med att hantera oro och jobbiga tankar och minnen. Vi erbjuder hjälp till självhjälp. Det brukar ta mellan 5- 20 gånger och har bra effekt. Tillsammans lägger vi upp en plan på vad du behöver göra och hur du ska komma tillbaka till ditt normala liv eller om du vill göra några förändringar.

Metoden kallas kognitiv beteendeterapi (KBT)och finns på många vårdcentraler runt om världen och har bra stöd i forskning. KBT är lika effektivt som mediciner men till skillnad från mediciner så lär du dig att själv hantera dina känslor, jobbiga tankar och ta tag i ditt liv vilket höjer din självkänsla.

Först får du komma på bedömningssamtal för att se om du vill ha och behöver KBT. Sedan kollar vi hur just dina problem ser ut och lägger upp en plan för att du ska kunna må bättre i små steg. Ofta kan man känna mer oro i början av terapin vilket är normalt men under veckornas gång kommer du lära dig hantera din oro och nedstämdhet och kommer kunna må allt bättre.

Tveka inte att be om hjälp. Många har gått i KBT och mår i dag bättre.