Skriv ut den här sidan

Vision och mål

Utifrån patientens fokus, och med engagerade chefer och medarbetare, erbjuder vi vård av hög kvalitet och säkerhet. Genom vårt kontinuerliga utvecklingsarbete uppnår vi goda resultat och en långsiktig hållbarhet.

Vår vision är:

Rätt vård när och där du behöver 

Våra mål:

  • Gott bemötande
  • Hög tilltänglighet
  • Trygga och delaktiga patienter
  • Jämlik, jämställd och säker vård
  • Miljömedvetenhet som syftar till att förebygga utsläpp och minska vår miljöpåverkan
  • Hög kompetens och rätt kunskap