Psykolog och psykoterapeut

Vi erbjuder samtal och psykologisk behandling vid:

  • Nedstämdhet och depression
  • Oro och stress
  • Sömnbesvär
  • Smärta
  • Kriser så som allvarliga och omvälvande händelser i livet

Marie Eriksson

Leg Psykoterapeut

Mikaela Lindström

Leg. Psykolog