Skriv ut den här sidan

Ledningssystem och certifikat

Ledningssystemet är vårt verktyg för att systematiskt kunna arbeta med ständiga förbättringar.

Ledningssystemet är ett verktyg för att uppnå vår vision och våra mål. Det handlar om allt från avvikelser och förbättringsidéer, riskanalyser, mätningar kopplade till mått och nyckeltal och till ledningens beslut om mål och handlingsplaner.

Ett bra ledningssystem skall driva verksamheten framåt, minimera risker, främja det ständiga förbättringsarbetet, fokusera på det viktiga, stimulera och ge delaktighet.

Tensta vårdcentral är certifierad inom både kvalitet (ISO 9001), arbetsmiljö (OHSAS 18001) och miljö (ISO 14001).