Gratis hälsosamtal

Vi erbjuder gratis hälsosamtal till distriktssköterska på torsdagar. Ring våra sjuksköterskor för att boka tid telefonnummer: 08-123 392 00

Genom att arbeta med hälso-befrämjande insatser så ökar intresset till hälsosamma livsstilsförändringar. Hos våra distriktssköterskor har du möjlighet att få rådgivning och samtal gällande levnadsvanor, du får hjälp efter dina behov. Första samtalet är kostnadsfritt och besöket planeras in på torsdagar på TenstaAkuten.